Om oss - LKAB Kimit
Till startsidan
forskning på LKAB Kimit

Helhetsleverantör inom sprängmedel

LKAB:s behov av högkvalitativa, effektiva och funktionssäkra sprängmedel till gruvbrytningen blev startskottet för LKAB Kimit. Bolaget bildades 1975 under namnet Kimit AB och ingår sedan 2003 i LKAB Berg & Betong-koncernen.

Vi tillverkar, lagerför och distribuerar egna emulsionssprängämnen i bulk och paketerad form. All tillverkning sker i den egna fabriken i Kiruna. Vi utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- och palladdning.

LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion. Varje natt klockan 01.30 detonerar runt 20 till 30 ton sprängämnen från oss enbart i LKAB:s gruva i Kiruna. Totalt tillverkar vi mer än 20 000 ton sprängämnen varje år, vilket motsvarar en produktionstakt om cirka 50 ton per dag.

Vi är en viktig länk i LKAB:s vision om 37 miljoner ton färdiga produkter per år och vi ska öka vår produktionsvolym med 100 % de närmsta åren.