Bulkprodukter - LKAB Kimit
Till startsidan
forskning på LKAB Kimit

Bulkprodukter

Vår största produkt är det egenutvecklade sprängämnet Kimulux. Kimulux är ett CE-märkt, vattenresistent emulsionssprängämne som säljs i bulkform för att pumpas in i sprängborrhålen med speciell laddutrustning.

KIMULUX R

Kimulux R är ett från fabrik känsliggjort emulsionssprängämne i bulkform. Det rekommenderas till ovan- och underjordsbruk i håldiametrar från 48 millimeter och uppåt. Produkten är lämplig för användning i torra och blöta hål, dock mindre lämplig i blöta uppåtriktade hål.

KIMULUX SS

Kumulux SS 0000 och 0500 är två genom kemisk gasning känsliggjorda emulsionsmatriser i bulkform. I samband med laddning skall emulsionsmatriserna känsliggöras genom tillsats av gasningsvätska. Kimulux SS rekommenderas till ovan- och underjordsbruk i håldiametrar från 48 mm och uppåt. Produkten är lämplig för användning i torra och blöta hål.