Säkerhet - LKAB Kimit
Till startsidan
Tillredning. Malin Heino

Säkerhet

Säkerheten är viktig för oss. Inom hela LKAB-koncernen arbetar vi utifrån devisen säkerheten först. Inom vår verksamhet finns alltid en ansvarig person i tjänst.

Vi har en sprängämnesföreståndare med beredskap dygnet runt och en organisation som är redo att agera snabbt om en situation skulle uppstå.

Kimulux R 0500 är ett från fabrik känsliggjort sprängämne medan alla Kimulux SS produkter kräver gasningsvätska för att bli känsliggjorda. Som en säkerhetsåtgärd blandas emulsionen och gasningsvätskan under pumpprocessen och bildar således inte ett komplett sprängämne förrän på vägen ner i borrhålet. När våra Kimulux SS produkter transporteras på allmän väg är de således inte klassade som explosiva.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är vår tillståndsgivande myndighet när det gäller explosiva varor. Besök MSB:s hemsida genom att klicka här.