Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Bild på medarbetare som utför laddning under jord

Säkerheten är viktig för oss. Inom hela LKAB-koncernen arbetar vi utifrån mottot säkerheten först. Inom vår verksamhet finns alltid en ansvarig person i tjänst.

Vi har en sprängämnesföreståndare med beredskap dygnet runt och en organisation som är redo att agera snabbt om en situation skulle uppstå.

Kimulux R 0500 är ett från fabrik känsliggjort sprängämne medan alla Kimulux SS-produkter kräver gasningsvätska för att bli känsliggjorda. Som en säkerhetsåtgärd blandas emulsionen och gasningsvätskan under pumpprocessen och bildar således inte ett komplett sprängämne förrän på vägen in i borrhålet. När våra Kimulux SS-produkter transporteras på allmän väg är de således inte klassade som explosiva.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är vår tillståndsgivande myndighet när det gäller explosiva varor.